Tham gia

1. Đăng ký dịch vụ2. Cách đăng ký khác:

STT

Kênh tương tác

Gói “Ẩm thực”

Gói “Mẹo vặt”

1

Qua kênh SMS

Soạn DK AT gửi 9258

Cú pháp phụ: AT, X, QT, M, TM, 500, IP, VM

Soạn DK MV gửi 9258

Cú pháp phụ: MV

2

Qua USSD

Bấm *9258# và làm theo hướng dẫn

3. Quy định về việc tham gia trả lời câu hỏi của gói Ẩm thực:

+ Mỗi ngày khách hàng khi duy trì gói tin “Ẩm thực” thành công, khách hàng được tham gia miễn phí 03 câu hỏi trắc nghiệm dạng 02 đáp án.

+ Thời gian gửi và tham gia trả lời bài trắc nghiệm từ 08h00 đến 23h59:59 hàng ngày. Việc gửi và trả lời câu hỏi trắc nghiệm được thực hiện qua kênh wap/website/SMS. Mỗi ngày, khách hàng được tham gia tối đa 03 câu hỏi, không phân biệt tham gia chơi trên wap/wev/SMS.

+ Để lấy câu hỏi qua SMS, khách hàng soạn CH2 gửi 9258 (Miễn phí). Cách tham gia chơi câu hỏi:

TT

Kênh trả lời

Cách thức thực hiện

1

Qua Website/wapsite

Khách hàng truy cập Website/wapsite dịch vụ tại địa chỉ http://amthuc.mobifone.vn/game, đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

2

Qua SMS

Soạn Q1 hoặc Q2 gửi 9258