1. Cơ cấu giải thưởng:

STT

Tên giải

Giải thưởng

Giá trị/giải

(VND)

Số lượng giải

Thành tiền

(VND)

1

Giải Chung cuộc

Điện thoại iPhone X (64GB)

30.000.000

01

30.000.000

2

Giải Tháng

Tiền mặt

10.000.000

03

30.000.000

3

Giải Ngày

Thẻ nạp tiền MobiFone

20.000

900

18.000.000

4

Giải Vàng

Thẻ nạp tiền MobiFone

10.000

23.000

230.000.000

Tổng

23.904

308.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm linh tám triệu đồng./.)

2. Cách tham gia

2.1. Với các thuê bao đang sử dụng gói cước ngày 22/03/2018:

- Khách hàng không cần đăng ký lại, hệ thống sẽ tự động gia hạn theo quy định hiện hành.

- Hệ thống nhắn tin thông báo cho khách hàng về CTKM mới:

Thông báo: Từ ngày 23/03/2018, khi duy trì thành công gói tin Ẩm thực, Quý khách được tham gia CTKM “Ẩm thực bốn phương”. Hàng ngày, quý khách sẽ nhận được 03 câu hỏi miễn phí và 600 điểm để tham gia tranh thưởng Điện thoại IPHONE X sành điệu. Chúc Quý khách may mắn!

Thông báo: Từ ngày 23/03/2018, khi duy trì thành công gói tin Mẹo vặt, Quý khách được tham gia CTKM “Ẩm thực bốn phương”. Hàng ngày, quý khách sẽ nhận được 300 điểm để tham gia tranh thưởng Điện thoại IPHONE X sành điệu. ChúcQuýkhách may mắn!

2.2. Với các thuê bao chưa từng đăng ký hoặc đã đăng ký, nhưng hủy trước thời gian khuyến mại:

- Để tham gia CTKM, khách hàng cần đăng ký gói Ẩm thực hoặc gói Mẹo vặt, cụ thể như sau:

STT

Kênh tương tác

Gói Ẩm thực

Gói Mẹo vặt

1

Qua kênh SMS

Soạn DK AT gửi 9258

Cú pháp phụ: AT, X, QT, M, TM, 500, IP, VM

Soạn DK MV gửi 9258

Cú pháp phụ: MV

2

Qua kênh website/wapsite

Truycập website/wapsite của CTKM tại địa chỉ http://amthuc.mobifone.vn và làm theo hướng dẫn

3

Qua kênh USSD

Bấm *9258# và làm theo hướng dẫn